Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za ispitivanje magnetnih čestica koju obavlja SGS NDT centar za obuku – obuhvata obuku kadrova, ispite i izdavanje potvrde za obavljanje ispitivanja u skladu sa odgovarajućim standardima.

Ispitivanje magnetnih čestica je specijalizovan metod nerazornog ispitivanja (NDT). Samim tim moraju da ga obavljaju kvalifikovani kadrovi u skladu sa standardima koji se primenjuju širom sveta. SGS NDT centar za obuku nudi obuku svetske klase za ispitivanje magnetnih čestica, ispite i certifikaciju koji vašem osoblju omogućavaju da sprovode ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima.

Zašto bi trebalo da izaberete obuku za ispitivanje magnetnih čestica koju obavlja SGS NDT centar za obuku?

SGS NDT centar za obuku može da:

  • osigura da vaše osoblje dobije kvalifikaciju i certifikat za obavljanje ispitivanja magnetnih čestica u skladu sa odgovarajućim standardima i specifikacijama;
  • pruži obuku za ispitivanje magnetnih čestica i ispite za certifikaciju osoblja za sistem nerazornog ispitivanja (PCN) kako bi se zadovoljili zahtevi međunarodnih standarda kao što su EN ISO 9712 na nivoima jedan, dva i tri; 
  • sprovede SNT-TC-1A obuku, ispite i certifikaciju u skladu sa pisanom praksom vaše kompanije;
  • pripremi kurseve u skladu sa specifičnim potrebama vaše kompanije.

Obuka svetske klase za ispitivanje magnetnih čestica

Inovativni SGS NDT centar za obuku u Kini pruža najsavremeniju obuku i certifikaciju za ispitivanje magnetnih čestica u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima.

Pored toga, SGS NDT centar za obuku dobio je status ovlašćenog kvalifikovanog tela (AQB) i status akreditovane organizacije za obuku koje mu je dodelio Britanski institut za nerazorno ispitivanje (BINDT). Kao rezultat toga, SGS NDT centar za obuku je ovlašćen da sprovodi obuku i ispite za NDT u skladu sa certifikacijom kadrova za sistem nerazornog ispitivanja (PCN) – najveći program za certifikaciju NDT kadrova u svetu.

Naši kursevi se održavaju u SGS NDT centru za obuku u Šangaju, a mogu se održati i u prostorijama vaše firme, bilo gde da se nalazite u svetu.

Obratite nam se kako biste saznali kako SGS NDT centar za obuku može da obuči vaše osoblje, organizuje ispite i izda certifikate za obavljanje ispitivanja magnetnih čestica.