Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content
Obuke Datum Vrsta Lokacija
VREDNOVANJE MERNE NESIGURNOSTI I OBEZBEĐENJE VALIDNOSTI REZULTATA AKREDITOVANIH LABORATORIJA 16. nov. 2018. Beograd, Srbija
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS - GUIDELINES FOR BUSINESS IMPACT - ANALYSIS (BIA) 16. nov. 2018. Seminar Beograd, Srbija
RAD NA VISINI 19. nov. 2018. Seminar Beograd, Srbija
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT (SESSION 2) 20 - 22. nov. 2018. Kurs Beograd, Srbija
UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA (TRENING – RADIONICE) – 1. DEO 21 - 22. nov. 2018. Kurs Beograd, Srbija
ISO 14001:2015 – OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE 22 - 23. nov. 2018. Kurs Beograd, Srbija
RAD U ZATVORENOM PROSTORU I MERENJE EKSPLOZIVNOSTI 26. nov. 2018. Seminar Beograd, Srbija
DESIGN FOR MANUFACTURABILITY & ASSEMBLING (DFMA) - CONCURRENT ENGINEERING - 27 - 28. nov. 2018. Kurs Beograd, Srbija
ISO 20121:2012 - EVENT SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEMS 27. nov. 2018. Seminar Beograd, Srbija
UTVRĐIVANJE NIVOA USAGLAŠENOSTI (GAP ANALIZA) SA ISO 9001:2015 28. nov. 2018. Seminar Beograd, Srbija