Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content
Obuke Datum Vrsta Lokacija
PPAP - Production Part Approval Process 24. jan. 2020. Seminar Beograd, Srbija
SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU RIZICIMA – ISO 31000:2018 27. jan. 2020. Beograd, Srbija
AUTOMOTIVE SPICE ® V3.0 28. jan. 2020. Seminar Beograd, Srbija
ISO/IEC 27001:2013 – INTERNI PROVERAVAČI 29 - 30. jan. 2020. Kurs Beograd, Srbija
BEHAVIOUR BASED SAFETY (BBS) TRAINING 29. jan. 2020. Seminar Beograd, Srbija
VDA 6.5 – PRODUCT AUDIT TRAINING 30 - 31. jan. 2020. Seminar Beograd, Srbija
ODGOVORNOSTI U UPRAVLJANJU OTPADOM U SKLADU SA ZAKONSKOM REGULATIVOM REPUBLIKE SRBIJE I TEHNOLOGIJE TRETIRANJA OTPADA 30. jan. 2020. Seminar Beograd, Srbija
IS ISO 9001:2015 – OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE 03 - 04. feb. 2020. Kurs Beograd, Srbija
Risk Based Thinking – Introduction & Awareness 05. feb. 2020. Seminar Beograd, Srbija
ISO 50001:2018 – Internal Auditor Training Course 10 - 11. feb. 2020. Kurs Beograd, Srbija