Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content
Obuke Datum Vrsta Lokacija
SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU RIZICIMA – ISO 31000:2018 22. jan. 2019. Seminar Beograd, Srbija
ISO/IEC 27034-1:2011 - Application security 22. jan. 2019. Seminar Beograd, Srbija
ODGOVORNOSTI U UPRAVLJANJU OTPADOM U SKLADU SA ZAKONSKOM REGULATIVOM REPUBLIKE SRBIJE I TEHNOLOGIJE TRETIRANJA OTPADA 23. jan. 2019. Seminar Beograd, Srbija
BEHAVIOUR BASED SAFETY (BBS) TRAINING 23. jan. 2019. Seminar Beograd, Srbija
UPRAVLJANJE RIZICIMA U LANCIMA SNABDEVANJA (VEZA SA ISO 27001, ISO 28001 I ISO 31000) 24 - 25. jan. 2019. Kurs Beograd, Srbija
AUTOMOTIVE SPICE ® V3.0 25. jan. 2019. Seminar Beograd, Srbija
ISO/IEC 27001:2013 – INTERNI PROVERAVAČI 29 - 30. jan. 2019. Seminar Beograd, Srbija
NEPRISTRASNOST, POVERLJIVOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA U LABORATORIJAMA ZA ISPITIVANJE 29. jan. 2019. Seminar Beograd, Srbija
DESIGN FOR MANUFACTURABILITY & ASSEMBLING (DFMA) - CONCURRENT ENGINEERING 29. jan. 2019. Seminar Beograd, Srbija