Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obezbeđivanje kvaliteta vaših usluga i proizvoda je bitno da biste sačuvali vernost korisnika, bez obzira na delatnost ili sektor.

Predstojeće  sesije Datum Vrsta Lokacija
QMS 2 ISO 9001:2015 – SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM KURS ZA PROVERAVAČE/VODEĆE PROVERAVAČE KURS BROJ A17038, IRCA AKREDITOVAN 30. nov. - 04. dec. 2020. Kurs Beograd, Srbija

Pored toga, vaša organizacija treba da bude sposobna da pruži kvalitet usluga i proizvoda na pouzdan i održiv način, kako biste održali i povećali vaš udeo u tržištu. Mi znamo da je menadžment kvalitetom kontinualan proces, koji obuhvata primenu, održavanje i poboljšavanje. Vaše poslovanje, u bilo kom sektoru ili delatnosti da je, imaće koristi od sistema menadžmenta kvalitetom, koji će vas dovesti u sklad sa međunarodnim standardima.

Nudimo proveru, sertifikaciju i obuku u sistemima menadžmenta, kao što je ISO 9001, kao i ciljnu obuku u primeni Lean tehnika za poboljšanje vaših operacija i za optimizaciju toka proizvodnje i usluga kroz celokupne tokove vrednosti.

Imamo najveću mrežu visokoobučenih i iskusnih proveravača i instruktora na svetu. Možemo da vam pružimo jasnu ocenu sistema menadžmenta kvalitetom, omogućavajući vama i vašem osoblju da kontinualno poboljšavate kvalitet i performanse.

Unapređenje ljudi i preduzeća sa SGS Akademijom

Kao globalni lider u profesionalnoj obuci, nudimo centre izvrsnosti širom sveta, pružajući najbolja rešenja za učenje i razvoj koja su prilagođena upravo vašim potrebama.

Dokazali smo svoju uspešnost u vođenju javnih, kao i kurseva na mreži i u okviru firme za najveće svetske kompanije i vladine organizacije. Osim toga, uz naše stručne i iskusne trenere koji poseduju praksu u svojoj oblasti, naša obuka nije samo teorija, već vam donosi i dragocene uvide iz realnog života. Kao rezultat toga, možete imati poverenja u nas da ćemo vam isporučiti veoma kvalitetnu i doslednu obuku i razvoj na svakom nivou vaše organizacije i to bilo gde na svetu.

Koja god da je vaša delatnost, koja god da je tematika, kontaktirajte nas da biste saznali kako SGS akademija može da vam pomogne.

Predstojeće  sesije Datum Vrsta Lokacija
QMS 2 ISO 9001:2015 – SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM KURS ZA PROVERAVAČE/VODEĆE PROVERAVAČE KURS BROJ A17038, IRCA AKREDITOVAN 30. nov. - 04. dec. 2020. Kurs Beograd, Srbija