Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Služba za ispitivanje isparljivih organskih jedinjenja (VOC) SGS-a može vam pomoći da obezbedite usaglašenost svojih proizvoda sa međunarodnim VOC zahtevima koji štite životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

S obzirom na njihov mogući neželjeni uticaj na životnu sredinu i ljudsko zdravlje, VOC su regulisane u proizvodnji mnogih proizvoda, posebno onih za unutrašnju upotrebu gde koncentracije mogu biti najveće ali takođe u bojama i lakovima. Uticaj VOC-a na životnu sredinu obuhvata:

 • Direktne efekte i nakon fotohemijske konverzije u sekundardne zagađivače
 • Formiranje ozona pri tlu
 • Oštećenje materijala i građevina

Efekti na ljudsko zdravlje koji potiču od VOC-a prevashodno su hronični, a ne akutni, ali mogu da obuhvate:

 • Iritacija kože i očiju
 • Respiratorno oboljenje
 • Glavobolja
 • Umor
 • Kancer

Kao rezultat sve više zemalja se odlučuje za smernice kako da smanje koncentracije VOC-a u potrošačkim proizvodima. Morate da znate koji su VOC zahtevi za vaše proizvode i vodite računa da budete sa njima usaglašeni.

Usluge VOC testiranja iz SGS-a pružaju dokazano iskustvo i stručnost. Mi obavljamo sledeće:

 • Ispitivanje potrošačkih proizvoda
  Boje i mastila
  Nameštaj i proizvodi od drveta
  Obuća i tekstili
  Električni i elektronski uređaji
  Aerosol proizvodi
 • Ispitivanje životne sredine
 • Ispitivanje automobila
  Kvalitet vazduha u odeljcima automobila
  Unutrašnji delovi automobila

VOC testiranje za nameštaj

Našim testiranjem nameštaja domovi i kancelarije mogu postati bezbednija okruženja. Mi sprovodimo:

 • Ispitivanje emisija formaldehida za nameštaj od drveta i njegove delove.
 • Emisije formaldehida i ukupna isparljiva organska jedinjenja (TVOC) iz niskoemitujućeg kancelarijskog nameštaja, sistema i sedišta
 • Prilagođene emisije iz sistema kancelarijskog nameštaja, delovi sistema i ispitivanje sedišta u skladu sa standardima kupca

VOC testiranje za boje i mastila

Mi testiramo mastila i boje u skladu sa priznatim standardima:

 • TVOC
 • Sadržaj vode  
 • Gustina
 • Oslobođen sadržaj rastvarača

Možete se osloniti na SGS da će vam obezbediti usaglašenost sa međunarodnim VOC direktivama i standardima. Sa našim prisustvom u delatnosti širom sveta, mrežom laboratorija i iskusnim osobljem, mi posedujemo stručnost koja vam je potrebna da biste bili sigurni da će vaši proizvodi biti usklađeni gde god da se prodaju u svetu.

Kontaktirajte SGS da saznate kako možete da imate koristi od naše stručnosti za VOC testiranje.