Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Male, nekontrolisane varijacije u nanošenju PGM (platinska grupa metala) premaza tokom proizvodnje katalizatora u automobilskoj industriji može da ima negativni odraz na katalitičke performanse i ogroman uticaj na finansijske ugovore.

SGS je globalni lider u karakterizaciji auto katalizatora i određivanju svojstava katalitičkih premaza. Pružamo veoma precizne nezavisne usluge proizvođačima katalizatora, kupcima, prodavcima i istraživačima u oblasti automobilskih katalizatora.

Stručnjaci u SGS-u razumeju vrednost PGM-a koji se koristi u proizvodnji komponenata katalitičkih konvertora i značaj kvaliteta premaza. Naši hemičari i mineralozi koriste analizu kupelacijom i skenerskom elektronskom mikroskopijom da bi osigurali da su kvalitet i količina PGM-a i detalji o nanošenju PGM premaza na vaše materijale odgovarajući.

Automobilske kompanije

SGS pruža proizvođačima automobila nezavisnu analizu auto katalitičkih materijala i kvaliteta izrade. Mi obezbeđujemo da platina, paladijum i rodijum koji se koriste u supstratima za katalitičke konvertore zadovoljavaju vaše potrebe kada je u pitanju visoko precizna kontrola kvaliteta.

Sama analiza metala neće uvek potvrditi da katalizator funkcioniše u skladu sa specifikacijama. SGS je razvio spektar optičkih i elektronskih alatki za snimanje koji omogućavaju precizan uvid u performanse gotovog dela. Ove alatke mere ključne indikatore kvaliteta premaza kao što su debljina zida ćelije, broj premaza i debljina premaza. Posebnu pažnju obraćamo na defekte na premazu kao što su varijacije u debljini premaza, praznine/udubljenja, pukotine i delaminacije.

SGS takođe može da sprovede provere kontrole kvaliteta na delovima koje trenutno koristite, kao i da proceni konvertere koji su trenutno na tržištu radi procene proizvoda različitog kvaliteta. 

Kompanije koje proizvode auto katalizatore

SGS pruža podršku proizvođačima katalizatora tako što određuje sadržaj i formulaciju PGM-a, razvija dijagrame toka za povraćaj metala, potvrđuje rezultate analize, sprovodi provere procesa i pruža usluge analize proizvoda.

Možete da verujete u naše rezultate analitičkih testova i SEM snimanje sprovedeno u našim laboratorijama koji potvrđuju kvalitet materijala koji su isporučili vaši dobavljači i efektivnost operacija premazivanja. Naš tim stručnjaka u laboratorijama takođe može da potvrdi kvalitet i performanse vaših katalitičkih konvertora.

Grupe za istraživanje i razvoj auto katalizatora

SGS pruža poverljivu i pouzdanu podršku u karakterizaciji specijalizovanih materijala grupama koje su uključene u istraživanje i razvoj novih formula i tehnologije za auto katalizatore. Mi imamo opremu i stručnost za potpune procene funkcionalnosti i kvaliteta.

Recikliranje automobilskih katalizatora

SGS je vodeća svetska kompanija na polju tehnologija za ispiranje PGM-a. Mi obezbeđujemo vrhunske tehnologije za ispiranje, uključujući PLATSOL, kako bismo pomogli kompanijama koje se bave reciklažom u automobilskoj industriji da na isplativ način povrate PGM koji se koristi za izradu katalitičkih konvertora.

Usluge testiranja auto katalizatora

SGS je lider u oblasti testiranja za automobilsku industriju. Ako ste deo grane koja se bavi auto katalizatorima, možete biti sigurni u naše nezavisne procene i usluge analize i snimanja.