Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS vas podržava u validaciji učinka vašeg sistema pomoći vozačima i osigurava usaglašenost sa međunarodnim standardima testiranja.

Naše akreditovane laboratorije prema standardu ISO/IEC 17025 obavljaju testiranje sistema pomoći vozačima (npr. sistema protiv blokiranja kočnica i dinamičkih kontrolnih sistema) u odnosu na funkcionalnu bezbednost i učinak. Mi vam pomažemo da poštujete relevantne zakone i direktive, uključujući i ECE homologaciju, tj. propise Ekonomske komisije za Evropu.

Podržavajući vašu usaglašenost sa međunarodnim standardima homologacije, kako tokom procesa razvoja tako i na kraju, možemo vam pomoći da ubrzate proces sertifikacije pre nego što počne proizvodnja.

Kontaktirajte SGS već danas da biste saznali kako naše usluge testiranja mogu da vam pomognu da zadovoljite međunarodne regulatorne zahteve za sisteme pomoći vozačima.