Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada želite da prodajete automobilske proizvode na različitim međunarodnim tržištima, potrebno je da budete svesni određenih zakonskih uslova i nabavite potrebna odobrenja.

SGS nudi spektar usluga konsaltinga o homologaciji vozila kako bismo vam pomogli pri tumačenju i primeni zakonskih odredbi koje se tiču delova, sistema i vozila.

Mi vam možemo pomoći u vođenju procesa odobrenja tipa u skladu sa direktivom 2007/46/EEC i upravljati vašim procesom odobrenja kroz različita evropska i vanevropska tela za odobrenja. Naši savetnici za homologaciju automobila mogu:

  • pomoći da odredite tehničke i zakonske uslove za vaša ciljna tržišta;
  • identifikovati odobrenja koja su vam potrebna, na osnovu rezultata naših istraživanja;
  • poboljšati broj i efikasnost potrebnih testova;
  • ponuditi određeni savet u vezi sa pitanjima koja se mogu pojaviti zbog razlika i nejasnog teksta u pravnim standardima koji čine osnovu za testiranje;
  • podržati vas tokom procesa odobrenja, od podnošenja aplikacije do dobijanja potvrda o odobrenju;
  • pomoći u pripremama vaše dokumentacije proizvođača za različita tržišta.

Naši stručnjaci sede u industrijskim telima i odborima koji donose propise i/ili definišu zahteve za nove tehnologije. To nam daje jedinstven pristup informacijama o aktuelnim trendovima i dostignućima koje možemo podeliti sa vama.

Konaktirajte SGS već danas da biste saznali kako naše usluge savetovanja o homologaciji vozila mogu da vam pomognu da upravljate procesom odobrenja i pristupite vašim ciljnim tržištima.