Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS ispituje cela vozila i komponente kako bi se osigurala usaglašenost sa međunarodnim odredbama o dotrajalim vozilima (ELV). One obuhvataju direktive 2000/53/EC Evropske unije kao i one koje su relevantne za Kinu, Japan i Koreju.

Direktive ohrabruju proizvođače kompletnih vozila i komponenti da dizajniraju proizvode tako da imaju na umu ponovnu upotrebu i recikliranje. Zakon takođe ograničava upotrebu specifičnih supstanci uključujući olovo, živu, kadmijum, hrom (VI) i - u određenim slučajevima - takođe bromirane sprečavače plamena kao što su polibromirani difenil eteri (PBDE) i polibromiran bifenil (PBB).

Primenom najnovijih tehnologija, sprovodimo testove o dotrajalosti koji su dovoljno osetljivi da mogu da otkriju čak i tragove ovih supstanci. A zahvaljujući našoj globalnoj mreži i standardizovanim procedurama ispitivanja, možemo da sprovedemo ove usluge na bilo kojoj lokaciji i u bilo kojoj fazi proizvodnje.

Takođe, nudimo hemijske analize i savet o usaglašenosti. Na primer, možemo da ispitamo supstance koje su uključene na globalnoj listi automobilskih deklarisanih supstanci (GADSL) i da dodamo drugi nivo bezbednosti vašim procesima. Pored toga, možemo vam pomoći da upravljate supstancama visokog rizika (SVHC), u skladu sa registracijom, odobrenjem i ograničenjem hemikalija (REACH) Evropske unije.

Naši stručnjaci takođe mogu da obezbede podatke o rešenjima za upravljanje podacima i pruže savet u vezi sa sistemom podataka o međunarodnim materijalima (IMDS) i kineskim sistemom podataka o automobilskim materijalima (CAMDS), ili drugim formatima izveštavanja. Mi imamo mogućnosti da se brinemo o prijemima podataka u vaše ime i da budemo u toku sa najnovijim promenama propisa. Ovime se štedi vaše vreme i obezbeđuje se konstantna usaglašenost.

Kontaktirajte SGS već danas da biste saznali kako naše ELV usluge mogu da vam pomognu u vezi sa homologacijom i smanjivanjem uticaja vaših postupaka i proizvoda na životnu sredinu.