Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS služba za ispitivanje korozije - uključujući testove sprejom slane vode - obezbedite da svi materijali upotrebljeni na vozilu budu usklađeni sa međunarodnim propisima.

Radeći u našim akreditovanim laboratorijama za ispitivanje, naši stručnjaci za automobile mogu vam pomoći da procenite kvalitet vaših materijala i uklonite (ili smanjite uticaj) problema u vezi sa korozijom. Ovaj postupak može da osigura vašu usaglašenost sa industrijskim standardima, kao i sa onim standardima koje je objavio Deutsches Institut fur Normung, ili Nemački institut za standardizaciju (npr. DIN EN ISO 9227).

Test sprejom slane vode (DIN EN ISO 9227)

Ovaj standard opisuje raspršivanje slanog rastvora u komori za ispitivanje, ili na 35ºC ili 50ºC. Ispitivanje slane izmaglice je uobičajena praksa u okviru automobilske industrije, gde se materijali, oprema i komponente izlažu i očekuje se da budu usaglašeni sa DIN EN ISO 9227 kao i sa:

  • IEC 60068-2-11 (Međunarodna elektrotehnička komisija): Ispitivanje životne sredine - deo 2: Testovi/Test Ka: Slana izmaglica
  • DIN EN 60068-2-52 (Ispitivanje životne sredine - deo 2: Testovi - Test Kb: Slana izmaglica, ciklično) 
  • DIN 50021 SS
  • DIN 53167
  • Telcordia GR-63

Kontaktirajte SGS danas da biste saznali kako naše ispitivanje korozije može da vam pomogne da zadovoljite regulatorne zahteve.