Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Radite sa SGS-om na razvoju i poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji i budite sertifikovani prema zahtevima standarda IATF 19949:2016.

Međunarodno telo za pitanja iz oblasti autoindustrije (IATF) je izdalo prvo izdanje novog standarda IATF 16949 u oktobru 2016. godine. Postavljanjem standarda za poboljšani sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) u automobilskom sektoru, IATF 16949:2016 zamenjuje zastareli standard ISO/TS 16949.

IATF 16949:2016 se fokusira na QMS zahtevima za organizacije koje rade u proizvodnji automobila, na servisu i/ili rezervnim delovima. Ažurirani međunarodni standard pruža sveobuhvatne i primenjive zahteve specifične za klijente, kao i alatke za automobilsku industriju. Podudaran je sa standardom ISO 9001:2015 u smislu okvira, strukture i zahteva.

Program korporativne provere

Organizacije koje se prilagođavaju IATF 16969 mogu imati koristi od sertifikacije za program korporativne provere, koja je dozvoljena prema novom standardu i može biti primenjena kada je moguće kolektivno proveravanje više proizvodnih lokacija. Program korporativne provere omogućava centralno strukturiranje sistema upravljanja kvalitetom, kao i upravljanje njime putem redovnih internih provera na svim lokacijama. Prelazak na sistem korporativne provere će pojednostaviti proces dokumentovanja i revizije, omogućiti efikasnije sprovođenje revizije i smanjiti trošak i vreme provedeno na proveravanju svake lokacije tokom trogodišnjem ciklusa provera.

Prednosti sertifikacije prema standardu IATF 16949

Sertifikacija prema standardu IATF 16949 će pomoći vašoj organizaciji da osigura:

  • doslednost kvaliteta proizvoda i usluga;
  • smanjenje varijacija i otpada u lancu snabdevanja;
  • sprečavanje defekata.

Primenom standarda IATF 16949:2016, pokazaćete da vaša organizacija ispunjava najviše standarde kvaliteta, efikasnosti i isplativosti u proizvodnji i usluga u automobilskoj industriji. Uz sertifikaciju ćete omogućiti kontinuirano poboljašnje istovremeno održavajući kompetitivnu prednost.

Kako SGS može da pomogne?

Naša globalna mreža stručnih profesionalaca u oblasti upravljanja kvalitetom vas mogu voditi kroz proces sertifikacije prema standardu IATF 16949:2016 uz obuku, prethodne provere i provere sertifikacije.

Nudimo mnoštvo rešenja za obuku kako biste lakše razumeli zahteve standarda IATF 16949:2016, Aneksa SL, razmišljanja zasnovanog na rizicima i osnažili liderstvo.

Obratite nam se još danas da biste saznali više o certifikaciji prema standardu IATF 16949:2016.