Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada prodajete vaša vozila i delove vozila na različitim međunarodnim tržištima, potrebno je da dobijete ispravna odobrenja u skladu sa zahtevima propisanih zakonom na vašim ciljnim tržištima.

SGS obezbeđuje usluge homologacije vozila kako bi olakšali proces odobrenja i postarali se da su vaši proizvodi u potpunosti usaglašeni sa relevantnim standardima i propisima.

Naša služba za homologaciju automobila pruža:

  • podršku u dobijanju odobrenja za delove, sisteme ili vozila u skladu sa nemačkim standardom StVZO, EC direktivama i ECE propisima, kao i drugim međunarodnim zakonima i standardima homologacije automobila, uz posebnu stručnost u Turskoj i na Tajvan, Kina;
  • akreditovanu službu za testiranje homologacije automobila;
  • savetovanja radi određivanja tehničkih i zakonskih uslova za vaša ciljna tržišta i identifikovanja potrebnih odobrenja;
  • podrška dokumentaciji proizvođača;
  • konsultacije o sertifikaciji, pitanjima bezbednosti i e-mobilnosti.

Kao tehnička služba usaglašena sa standardom ISO/IEC 17025, mi obrađujemo proces odobrenja kroz različita evropska i vanevropska odobrenja nadležnih organa. Mi možemo oceniti vozila, sisteme i delove u vaše ime i pripremiti izveštaje testiranja koji su vam potrebni da biste se prijavili za odobrenja.

SGS je imenovan za preko 200 nacionalnih i međunarodnih procedura testiranja, uključujući i EC okvirnu direktivu 2007/46/EC za vozila M-klase (putnička vozila, autobusi), N-klase (kamioni) i O-klase (prikolice), kao i direktivu 2002/24/EC za vozila L-klase (moticikli i laka vozila sa 3
ili 4 točka).

Naši stručnjaci sprovode ove testove putem naše svetske mreže laboratorija usaglašenih sa standardom ISO/IEC 17025 i spoljnih laboratorija za testiranje. Takođe, može se koristiti vaša sopstvena laboratorija za testiranje, pod uslovom da ispunjava sve odgovarajuće uslove.

Konaktirajte SGS već danas da biste saznali kako naša služba za homologaciju vozila može da vam pomogne da pristupite vašim ciljnim tržištima.