Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge ispitivanja elektromagnetne kompatibilnosti (EMC) baterija vozila - osiguravajući da vaše baterije za automobile rade efikasno i uspešno.

Danas je EMC usaglašenost sastavni deo bezbednosti u automobilima i njihovim akumulatorskim paketima. Povećana upotreba i oslanjanje na elektronske sisteme u vozilima dovela je do više potencijalnih izvora električnog ometanja i stavila veći naglasak na EMC usaglašenost i pouzdanost. Električni automobili utiču i na EMC usaglašenost jer se povezuju sa mrežnim napajanjem pomoću eksternog kabla, uvodeći fenomene EMC-a kod automobila na potpuno novi način.

Da bismo podržali razvoj i isporuku vašeg proizvoda, mi sprovodimo ispitivanje EMC usaglašenosti prema EU i UN obaveznim EMC zahtevima - 2004/104/EG i UN ECE R10. Tokom, kao i nakon ispitivanja otpornosti na EMC, mi ćemo proveravati da karakterizacija i učinak paketa i baterije budu neprekidno nadgledani. Pored toga, naša industrijska stručnost znači da razumemo da OEM-ovi zahtevaju još više nivoe otpornosti i dalje ispitivanje kako bi se osigurala pouzdanost i funkcionalna bezbednost kontrolnih jedinica.

U svrhe ispitivanja, paketi baterija uključuju sisteme upravljanja baterijama (BMS) sa funkcijama bezbednosti.

Sa globalnom mrežom stručnjaka i postrojenja za ispitivanje bezbednosti baterija i EMC usaglašenosti, naša obimna tehnička stručnost znači da predstavljamo idealan partner kako bismo vam pomogli da pripremite proizvode za nove EMC zahteve za elektro-mobilnost – gde god da se nalazite.

Kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju SGS-a da biste saznali kako vam naše usluge ispitivanja EMC akumulatora mogu pomoći da ispunite zahteve industrije i tržišta.