Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Koristeći sve alatke koje su raspoložive na tržištu, SGS može da pruži nezavistan izveštaj sa procenom oštećenja automobila.

Ovaj izveštaj obuhvata digitalne fotografije oštećenja i svaki automobil. SGS može da pruži i punu istragu udesa. Usluga se može pružiti lokalno ili na daljinu, tako da inspektor nije fizički prisutan.

Naš sistem za upravljanje informacijama o automobilima (Automotive Information Management System – AIMS) može da stupi u interakciju sa vašim sistemom putem servisa na mreži, e-pošte ili interfejsa na mreži. Ovaj servis vam pruža pouzdanje da sarađujete sa nezavisnom kompanijom koja je usmerena na vaše ciljeve, kao što su smanjenje troškova, smanjenje vremena čekanja i obezbeđivanje kvaliteta predloženog rešenja za popravku.  

Na primer, možemo vam pomoći:

 

  • optimizacijom troškova popravke, ukupnog gubitka i dogovorene vrednosti;
  • brzom telefonskom procenom, bez potrebe dolaska stručnog inspektora;
  • nadgledanjem popravke vozila;
  • uspostavljanjem monetarne i preostale vrednosti vozila;
  • pružanjem pomoći na sudu;
  • istragom nesreća, kako bi se proverili svi podaci navedeni u dosijeu potraživanja.
  • Naši izveštaji i skupovi podataka su prilagođeni vašem procesu rada, svodeći promene vaših procesa na najmanju moguću meru.

SGS je vodeća kompanija na polju kontrolisanja vozila, imamo značajnu ekspertizu kod trgovine osiguranjem i pregledamo više vozila nego bilo ko drugi. Naš centar za klijente vam pruža potrebnu podršku za naše usluge. U naše klijente spadaju sve najveće kompanije za proizvodnju vozila, njihove pridružene firme za finansijske usluge, kompanije za iznajmljivanje automobila, kompanije za upravljanje voznim parkovima, kompanije sa sopstvenim voznim parkovima i, naravno, osiguravajuća društva.