Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS je razvio niz usluga koje će vam pomoći da utvrdite i zaštitite vrednost polovnih vozila kada se ona vrate na kraju perioda lizinga i pre ulaska na tržište polovnih vozila.

Ukoliko se vozilo vrati sa oštećenjima većim od onih koja bi se mogla očekivati (preterano habanje), to će loše uticati na vrednost za prodaju. Naše kontrole polovnih vozila vam pružaju nezavisan i nepobitan proračun vrednosti svakog vraćenog vozila, tako da od korisnika lizinga možete da tražite plaćanje troškova popravke ili razliku u tržišnoj vrednosti.

Od registracije oštećenja automobila do dokumenata ili rezervnih ključeva koji nedostaju, mi sledimo procedure i poslovna pravila koja su unapred ugovorena sa vama.

U naše klijente spadaju najveći proizvođači automobila, njihove pridružene finansijske firme, kompanije za upravljanje voznim parkovima, kompanije za iznajmljivanje automobila i najveći sajtovi za aukcije vozila.

Kako vam kontrole polovnih vozila mogu pomoći

Kada sa SGS-om ugovorite kontrolisanje polovnih vozila, odmah ćete uživati sledeće prednosti:

 • nezavisna kontrola od strane trećeg lica koju vrše obučeni stručnjaci;
 • standardizovani kriterijumi i procedure inspekcije u svim zemljama;
 • standardizovano elektronsko izveštavanje na lokalnom jeziku i često korišćenom jeziku po izboru;
 • prilagođeni i fleksibilni izveštaj radi naplaćivanja potraživanja i brzog remarketiranja;
 • standardizovani i nepobitni proračuni troškova i utvrđivanje preteranog habanja na različitim geografskim područjima;
 • smanjeni neosnovni i administrativni troškovi zbog bolje naplate;
 • otvorena, transparentna platforma koja pruža upravljanje statistikom na mreži, koja je dostupna vama i vašim klijentima;
 • elektronska razmena podataka i optimalna integracija u vaš tok i procese rada;

sveobuhvatni proces kontrolisanja i izveštavanja.

Mada se naše kontrole polovnih vozila mogu potpuno prilagoditi vašim zahtevima, one obično obuhvataju tri glavne faze.

Faza 1: Kontrolisanje
Posebno obučeni SGS inspektori registruju sve tehničke informacije o automobilu, uključujući marku, model, seriju, vrstu goriva, osovine i opremu. Oni utvrđuju postojanje ključeva i dokumentacije, stanje guma itd. Zatim fotografišu sva oštećenja, ako ih ima.

Faza 2: Proračun
Podaci koji se prikupe tokom inspekcije se elektronski šalju SGS-ovoj posebnoj aplikaciji koja se zove VIMS (Vehicle Inspection Management System – Sistem za upravljanje kontrolama vozila). Uzimajući u obzir sve rezultate kontrole, VIMS daje detaljnu analizu troškova za svaki nedostatak na automobilu.

Faza 3: Izveštaji
Obično se izdaju dva izveštaja.

Izveštaj o stanju je nezavisni izveštaj koji sadrži sve podatke o automobilu, onako kako su prikupljeni i registrovani tokom inspekcije. U njemu je naveden i proračun troškova za oštećenja.

Izveštaj o proceni se izvodi iz izveštaja o stanju. Prikazuju se sva oštećenja čije navođenje je klijent zahtevao. Ovaj izveštaj se obično daje distributerima automobila i ne sadrži pojedinačne proračune troškova, već se prikazuju samo ukupni troškovi (ukoliko je potrebno).

Postoji mnogo načina za pregled završenih izveštaja:

 • slanje URL adrese poštom;
 • pristup na mreži, na serveru SGS-a;
 • elektronski prenos u aplikaciju koja koristi XML ili drugi načini prenosa podataka, po potrebi.