Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge provere automobilskih garancija koje pruža kompanija SGS - povećajte zadovoljstvo potrošača, smanjite i kontrolišite troškove popravki po osnovu garancija i identifikujte nove poslovne prilike.

Proizvođači originalne opreme se oslanjaju na distributivnu mrežu u pogledu primene shema garancija i preuzimanja odgovornosti za obavljene poslove. Problemi sa garancijom uzrokuju neugodnosti koje zauzvrat vode nezadovoljstvu potrošača markom proizvoda. Da biste izbegli ove probleme, distributivna mreža mora biti optimalno uključena u složenu razmenu informacija, delova, usluga i novca između tri ili četiri strane. Proces garancija koji dobro funkcioniše može da pretvori zahtev po osnovu garancije u poslovnu priliku.

Da bismo vam pomogli da do toga dođe, naši kontrolori garancija proveravaju kompletnu sliku servisne oblasti distributera, izvršene popravke i efikasnost svih procesa unutar servisne oblasti. Možemo da ispitamo i identifikujemo probleme sa garancijama, uključujući i prevelike troškove, programom za proveru kojim:

 • identifikujemo distributere na osnovu ključnih indikatora performansi za proizvođače originalne opreme ili onih koje proračuna kompanija SGS;
 • analiziramo zahteve kako bismo identifikovali one koji zahtevaju proveru potpomognutu vlasničkim softverom autoCARS kompanije SGS; 
 • vršimo provere objekata, procesa, procedura i tehničkih problema na terenu;
 • analiziramo doslednost zahteva u odnosu na standardna uputstva za popravku;
 • identifikujemo i razjašnjavamo nedoslednosti ili neusaglašenosti;
 • ističemo odobrena odstupanja od procedura;
 • proveravamo procedure izveštavanja;
 • pratimo poboljšanja;

Ispitivanjem troškova mogu se izbeći preveliki troškovi, procesi mogu biti unapređeni, a ugled vašeg imena kod vaših potrošača sačuvan. Kao rezultat toga, možete poboljšati kontrolu procesa naplate garancija distributera kroz odobrenja avansnih uplata ili provere i kontrole nakon plaćanja.

Naše usluge pokrivaju kompletan lanac kontrole automobilskih garancija:

 • garantni proces, konsultacije i obuku;
 • podršku pre davanja ovlašćenja;
 • kontrolu zahteva nakon plaćanja;
 • konsultativne provere garancija;
 • formalizovane provere garancija.

Koristi od usluga provere garancija koje pruža kompanija SGS

Pružamo vam usluge koje povećavaju efikasnost kontrola i provera garancija. Naši savetnici za garancije i savetnici za garancije u automobilskoj industriji temeljno poznaju tehnički aspekt automobilske industrije i razumeju procese i procedure u okviru poslovanja proizvođača originalne opreme. Primenom naše stručnosti precizno usklađujemo svaki element naših provera garancija sa potrebama vaše organizacije.

Naše provere pružaju alternativni metod kontrole performansi distributera i pomažu vam da pronađete pravu ravnotežu između aktivnosti provera, linija za pomoć pred davanje ovlašćenja i kontrola zahteva.

Kontaktirajte kompaniju SGS već danas da biste saznali više o našim uslugama provere garancija.