Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge standardne provere automobila koje pruža kompanija SGS osiguravaju usaglašenost vaših distributera i usluga nakon prodaje sa određenim standardima koji su utvrđeni za vašu organizaciju.

Standardne provere, poznate i kao provere integriteta distributivne mreže, zasnovane su npr. na sporazumu EU o blok izuzeću iz 2013. godine, koji dozvoljava kontrolu proizvođača evropskih automobila nad svojim sistemima za distribuciju vozila. U ostalim regionima važe lokalni standardi i propisi.

Naši kontrolori su efikasni i raspolažu temeljnim poznavanjem automobilskog distributivnog sektora. Oni shvataju procese vaših prodavaca, kao i specifične zahteve proizvođača originalne opreme (OEM), kao što su softver za upravljanje prodavcima, alati za opravke i instrumenti i elektronski uređaji za dijagnostičke provere. Naši timovi kontrolora sprovode provere novoregistrovanih, kao i nadzorne provere, koje su usredsređene na:

 • vizuelni identitet (npr. činjenice i percepcija objekata);
 • opremu;
 • cene i finansiranje;
 • test vožnje ili demonstracije;
 • ljude i situacije za obuku;
 • osoblje i nivo obuke u prodaji i postprodaji;
 • ponašanje i kvalitet izvršenih radova;
 • profesionalizam (npr. prodaja, postprodajne usluge i podrška);
 • IT alate i računarske sisteme;
 • finansijsku stabilnost;
 • lokaciju i potencijal nepokretnosti.

Pre posete odbranoj lokaciji ili lokacijama razvijamo i dogovaramo kriterijume provere sa vama. Svaki kriterijum se ocenjuje jednostavnim "usaglašen" ili "neusaglašen", a alternativno možemo razviti prefinjeniju procenu koja definiše mala i velika odstupanja ili gradualne ocene (%).

Zašto bi trebalo da odaberete usluge standardne provere koje pruža kompanija SGS?

Usluge standardne provere koje pruža kompanija SGS koriste podatke koji se mogu kvantifikovati i koji se prikupljaju i mere na konkretnoj lokaciji. Naša analiza podataka obuhvata agregatne analize neuspeha i trenda i omogućava da uporedite svoju distributivnu mrežu sa konkurentskom, osiguravajući da posedujete informacije koje su vam potrebne da biste ostali ispred svih. Rezultati provere služe i kao dokaz u sudskim postupcima nakon raskida ugovora.

Ključne prednosti:

 • pristup našoj jedinstvenoj mreži širom sveta;
 • globalno dosledna usluga, koja vam omogućava upoređivanje sa vašim konkurentima;
 • prilagođena rešenja kako bi se ostvarili ciljevi vašeg projekta;
 • naša vrhunska IT rešenja pružaju pregled prezentacije vašeg brenda u realnom vremenu, u više regiona i geografskih celina, precizno upravljan ka vašim ciljevima izveštavanja o proveri.

Kao akreditovano sertifikovano telo za većinu ISO standarda, naše standardne provere se mogu integrisati u provere prema ISO 9001. Mogu se i proširiti kako bi obuhvatile naknadne posete i uključile ih u globalne izveštaje za individualne procene i opšte poslovne procene.

Kontaktirajte kompaniju SGS već danas da biste saznali više o našim uslugama standardnih automobilskih provera.