Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge revizije prodajnih stimulacija koje pruža kompanija SGS omogućavaju proizvođačima originalne opreme da upravljaju rizikom od prevelikih troškova za sheme prodajnih stimulacija i da ga ublaže.

Pravila koja upravljaju shemama prodajnih stimulacija često su komplikovana i mogu se međusobno preklapati, što ostavlja prostor za greške, pa čak i za prevaru. Revizije stimulacija vam pomažu da identifikujete i sprečite svaku zloupotrebu akcijskih kampanja, namernu ili slučajnu, kao i da kontrolišete tok finansija između proizvođača originalne opreme i prodavca. Naša usluga omogućava procenu efekta akcijskih kampanja i pomaže u ispravljanju svake neuspešne dodele stimulacija.

Imamo iskusan tim nezavisnih revizora za automobilsku industriju koji pruža kompletnu uslugu revizije koja pokriva svaki aspekat stimulacija. Osiguravamo temeljnu potragu za prevelikim troškovima prilikom prodajnih kampanja i prilikom primene diskontnih politika, što obuhvata:

 • identifikaciju dilera koje treba proveriti na osnovu statističkih performansi;
 • identifikaciju akcijskih inicijativa koje treba proveriti u prethodno utvrđenom vremenskom intervalu;
 • planiranje revizije;
 • reviziju prodajnih ugovora na prodajnim mestima;
 • proveru primene i usaglašenosti sa diskontnim politikama;
 • prikupljanje i proveru dokaza;
 • identifikaciju nedoslednosti ili neusaglašenosti, kao i izvora ovih problema;
 • identifikaciju odobrenih odstupanja;
 • izveštavanje;
 • postupak povraćaja;
 • praćenje napretka.

Primena programa revizije stimulacija pruža neposrednu uštedu zahvaljujući svom preventivnom dejstvu. Naši revizori identifikuju dokaz da su odobreni popusti u skladu sa vašim komercijalnim politikama i kampanjama, odnosno identifikuju prodavce koji neprikladno postupaju kako biste mogli da reagujete. Pored toga, prodavci dobijaju poboljšanu transparentnost i kontrolu nad politikama popusta proizvođača originalne opreme.

Koristi od usluga revizije prodajnih stimulacija koje pruža kompanija SGS

Angažujte naše stručnjake za automobilsku industriju kako bi vam pomogli da:

 • vidite strukturu dodela stimulacija;
 • proverite ukupne troškove stimulacija i popuste;
 • procenite vrednost povraćaja stimulacija za koje se dokaže da su netačne;
 • izbegnete zloupotrebu stimulacija od strane pojedinačnih prodavaca.

Uopšteno posmatrano, vaša će organizacija ostvariti korist od poboljšane kontrole troškova i višeg nivoa poverenja između vas i vaše prodajne mreže.

Kontaktirajte kompaniju SGS već danas da biste saznali više o našim uslugama revizije prodajnih stimulacija.