Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pošto sertifikovano polovno vozilo (CPO) dobija pečat odobrenja vaše kompanije, njegov kvalitet ima direktan uticaj na vašu reputaciju i integritet imena.

SGS-ove provere sertifikovanih polovnih vozila daju vam 100-postotnu sigurnost da je vozilo koje prodajete preko vašeg distrubutera dostojno poverenja vaših kupaca.

Iako je vaš distributer već obavio sertifikaciju vozila, nastojimo da ispitamo da li su kontrola, priprema i mogući proces popravke bili dovoljno rigorozni da stvore zaista održivu alternativu za novo vozilo.

U isto vreme, SGS može proveriti da li vaš distributer koristi prave strandarde i stavove, što će omogućiti vašim kupcima da kupuju u prijatnom i pouzdanom okruženju.

Pozivajući se na listu specifikacija koje ste nam pružili, naši stručni tehničari prolaze kroz listu provera, vodeći računa da ta vozila zadovoljavaju vaše postojeće standarde. Na kraju procesa, naš izveštaj o proveri pruža vredne informacije o pojedinačnim vozilima, ali vam pruža i nezavisni uvid u to koliko su precizni standardi vašeg distributera. Dakle, možete biti sigurniji u vezi sa uslugom koju vam pružaju , kao i u vezi sa kvalitetom sertifikovanih polovnih vozila koja prodajete vašim kupcima. I zato što nam pružate osnovu za naše liste provere, možete biti sigurni da smo temeljni onoliko koliko je to vama potrebno.

SGS nudi najfleksibilnije i najpreciznije raspoložive provere u automobilskom sektoru. Mi smo vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju i postavili smo globalni standard za kvalitet i integritet. Nadamo se da će to što ste verovali u nas na kraju doneti veće poverenje vaših kupaca.