Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova usluga razvoja snabdevača automobila - jedno od naših rešenja za lanac snabdevača automobila - osigurava ispunjavanje standarda kvaliteta.

Tamo gde postoje odstupanja, pružamo obuku za snabdevače automobila da unaprede svoju performansu i dalje unaprede svoju reputaciju.

Mi nadziremo usaglašenost vaše dobavljača sa industrijskim standardima, kao i sa vašim određenim zahtevima. Stoga, možemo vršiti provere u odnosu na prihvaćene nacionalne i međunarodne propise, i da obezbedimo da dobavljači budu u ravni sa vašim poslovnim ciljevima, procedurama i vrednostima - ili bilo kojim drugim kriterijumima koje navedete. Ovo pomaže u postizanju efikasnosti tako što se ohrabruje radna ujednačenost tokom čitavog vašeg lanca snabdevanja.

Naši proveravači imaju potrebnu komercijalnu svest i relevantno industrijsko znanje da pruže poverljiv - i nezavisan - savet vašim partnerima. A zahvaljujući našoj međunarodnoj mreži, možemo da pružimo naše usluge vašim dobavljačima bez obzira gde se oni nalaze.

Kontaktirajte SGS već danas da biste saznali kako naše usluge razvoja dobavljača mogu da podignu standarde kvaliteta u celom lancu vrednosti.