Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za vodećeg proveravač za sisteme društvene odgovornosti vam obezbeđuje nove veštine i znanje koji su vam potrebni za proveru sistema društvene odgovornosti prema zahtevima SA 8000.

Naučite kako da ocenite projekat i kako da primenjujete i poboljšavate sistem društvenih odgovornosti unutar organizacija kako biste ispunili zahteve standarda SA 8000.

Zašto treba da izaberete SGS obuku za vodeće proveravače za sisteme društvene odgovornosti?

Ovaj kurs će vam obezbediti znanje i veštine koji su potrebni za obavljanje provera usklađenosti organizacije sa specifikacijama društvene odgovornosti u skladu sa standardima SA8000 i ISO 19011.

Nakon završetka obuke moći ćete da:

  • shvatite potencijalni opseg društvenih i etičkih problema sa kojim se suočavaju organizacije i proveravači, kao i primenjive konvencije, specifikacije, pravila ponašanja i druge inicijative;
  • objasnite ulogu proveravača u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnoj proveri sistema društvene odgovornosti u skladu sa standardom ISO 19011;
  • protumačite zahteve standarda SA8000 u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnoj proveri sistema društvene odgovornosti u skladu sa standardom ISO 19011.

Sadržaj kursa

Kurs obuhvata sledeće teme:

  • pozadina društvene odgovornosti; 
  • uvod u SA8000; 
  • uloge proveravača i zahtevi; 
  • proces i faze provere; 
  • tumačenje SA 8000 društvenih problema; 
  • zahtevi sistema upravljanja; 
  • pregled provere i izveštavanje.

Ovaj kurs je sertifikovao Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA) 17270-PR 334.

kriterijumi za završetak.

Polaznici koji prođu ispit i kontinuiranu procenu, primiće sertifikat postignuća koji zadovoljava formalne zahteve za obukom pojedinca koji traži sertifikaciju kao CQI/IRCA proveravač ili vodeći proveravač. Ovaj sertifikat važi pet godina od datuma poslednjeg dana kursa.

Obratite nam se da biste saznali više o našem kursu obuke o glavnom proveravaču za sisteme društvene odgovornosti.