Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka vam pomaže da razumete osnovu pokreta za društvenu odgovornost i korporativnu pripadnost i da postanete svesni 'pokretača' svih interesa zainteresovanih strana.

Takođe vam pružamo pregled namene i zahteva uloge nevladinih organizacija (NVO) i aktuelne etičke globalne inicijative. Po završetku ove obuke bićete sposobni da opišete svrhu sistema menadžmenta društvenom odgovornošću (SMS) i zahteva i rasuđivanja za SA 8000 i za stalna poboljšavanja SMS-a.

Obuka je upoznavanje za svakoga ko je uključen u razvoj, primenu i menadžment SMS-a, zasnovanog na SA 8000. Ako planirate da završite druge obuke za SMS, kao što su obuka za interno proveravanje ili obuka za vodećeg proveravača, tokom ove obuke steći ćete znanje i razumevanje standarda SA 8000, na osnovu koga ćete izgrađivati veštine provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Kontaktirajte SGS još danas da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za upoznavanje sa sistemima društvene odgovornosti.