Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Saznajte o svrsi i zahtevima SA8000:2014 i pripremite se za druge kurseve obuke zasnovane sistemima društvene odgovornosti.

Ovaj kurs o osnovama predstavlja uvod u SA8000:2014. Namenjen je pojedincima koji rade na razvoju, primeni i upravljanju sistemima društvene odgovornosti.

Nakon završetka ovog kursa, polaznici će moći da:

  • opišu potencijalni opseg društvenih problema sa kojima se suočavaju organizacije i proveravači;
  • opišu svrhu sistema upravljanja;
  • objasne svrhu i sadržaj standarda SA8000 i njegov međuodnos sa drugim standardima.

Sadržaj kursa

Ovaj kurs obuhvata sledeće teme:

  • pozadina društvene odgovornosti;
  • uvod u SA8000:2014, opšti i tehnički zahtevi;
  • tumačenje SA 8000 društvenih problema;
  • zahtevi sistema upravljanja.

Kriterijumi za završetak

Polaznici moraju da završe celokupan kurs i da pokažu prihvatljiv učinak u navedenim oblastima. Po uspešno završenoj obuci, polaznicima će biti iznad sertifikat.

Obratite nam se da biste saznali više o našem kursu obuke o osnovama sistema SA8000:2014.