Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uz ovaj uvodni kurs saznajte o osnovnoj strukturi i okviru, kao i principima i upravljanju standarda ISO 37001:2016.

Standard ISO 37001 navodi zahteve i obezbeđuje smernice za uspostavljanje, primenu, održavanje, pregled i poboljšanje sistema menadžmenta protiv mita (ABMS). Ovaj kurs učesnicima pruža pregled i osnovno razumevanje sistema menadžmenta protiv mita zasnovanog na standardu.

Sadržaj obuke

Naš kurs o standardu ISO 37001:2016 pokriva sledeće teme:

  • Uvod u sisteme menadženta protiv mita i ISO 37001:2016;
  • Osnovni principi ABMS;
  • Pregled ISO 37001, njegova struktura i odredbe;
  • Korporativno upravljanje, najbolje prakse i posledice.

Kriterijumi za završetak

Po završetku ovog kursa, polaznici će razumeti istorijsku pozadinu standarda ISO 37001:2016, dobiće uvod u osnovni okvir i strukturu ABMS zasnovanog na standardu ISO 37001:2016. Polaznici koji pohađaju ceo kurs i pokažu prihvatljivo znanje u ovim oblastima dobiće „Sertifikat o pohađanju“.

Ko bi trebalo da pohađa ovu obuku?

Ovaj kurs je dragocen polaznicima koji nameravaju da završe drugeobuke zasnovane na ABMS, kao što su ABMS proveravač/glavni proveravač ili kurs za internog proveravača i trebalo bi da bude koristan kao uvod za svakoga ko radi na razvoju, primeni i upravljanju ABMS-om.

Informacije o kursu

Nudimo sledeća rešenja za obuku:

  • Licem u lice: jednodnevni kurs. Po završetku ovog kursa, polaznici će dobiti SGS sertifikat o prisustvu obuci.
  • E-učenje: jednosatni kurs. Po završetku ovog kursa, polaznici će dobiti SGS sertifikat o uspešno završenom kursu.

Obratite nam se još danas da biste saznali više o našoj obuci o uvodu u standard ISO 37001:2016 ili da biste rezervisali svoju obuku.