Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uz ovaj osnovni SGS-ov kurs e-obuke razumite principe ljudskih prava i kako se oni univerzalno primenjuju.

U današnjoj remetećoj klimi, mediji često izveštavaju o kršenju ljudskih prava. Šta za vas znače ljudska prava? Možete li pravilno da identifikujete i sprečite kršenja? Naš kurs e-obuke o upoznavanju sa ljudskim pravima vam obezbeđuje potrebno znanje, nudeći pregled svrhe i principa njihove primene.

Zašto izabrati SGS-ov kurs e-obuke o upoznavanju sa ljudskim pravima?

Ovaj kurs će vam omogućiti da:

 • objasnite značaj ljudskih prava;
 • opišete spektar problema u vezi sa ljudskim pravima sa kojima se organizacije suočavaju;
 • identifikujete složenost kulturoloških razlika i lokalnih faktora u odnosu na ljudska prava.

Sadržaj kursa

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • uvod u ljudska prava;
 • međunarodni i nacionalni standardi;
 • rad dece;
 • prinudni rad;
 • sloboda udruživanja/od diskriminacije;
 • radno vreme;
 • zaštita zdravlja i bezbednost na radu;
 • studije slučaja za poboljšanje i procenu učenja;
 • kviz za testiranje znanja.

Kriterijumi za završetak

Polaznici moraju da završe celokupan kurs i da dobiju prolaznu ocenu od preko 80% tokom konačne procene. Po uspešnom dovršetku, polaznici će moći da preuzmu sertifikat o završetku

Period pristupa

Polaznicima će biti odobren dvanaestomesečni pristup ovom kursu, počev od datuma kupovine.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našem kursu e-obuke o ljudskim pravima.