Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka organizacijama pruža platformu za postizanje najbolje prakse u obezbeđenju lanca snabdevanja i u održavanju ekonomskih ciljeva.

ISO 28000 postavlja zahteve za SCSMS da bi se organizaciji omogućilo uspostavljanje, uvođenje, primena, praćenje, preispitivanje, održavanje i poboljšavanje dokumentovanog SCSMS u kontekstu ukupnih rizika obezbeđenja organizacije.

Obuka pruža učesnicima znanje i veštine potrebne za vršenje provera sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja, prema standardima ISO 28000 i relevantnim tehničkim specifikacijama obezbeđenja. Naučićete kako da ocenite projekat, primenu i poboljšavanje SCSMS-a organizacije prema zahtevima standarda ISO 28000.

Nakon završetka obuke moći ćete da:

  • objasnite svrhu sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja (SCSMS) i procese uključene u uspostavljanje, uvođenje, primenu, praćenje, preispitivanje i poboljšavanje ISMS-a, kako je definisano u ISO 28001:2007,
  • razumete aspekat menadžmenta rizikom u ISO 28000,
  • objasnite svrhu, sadržaj i međuveze ISO 28000:2007, ISO 28001:2007, ISO 28003:2007, TAPA, CTPAT i zakonodavnog okvira od važnosti za SCSMS,
  • objasnite ulogu proveravača u planiranju, vođenju, izveštavanju i praćenju provera SCSMS-a,
  • planirate, sprovodite i izveštavate o proveri SCSMS-a.

Obratite pažnju: Potrebno je prethodno poznavanje proveravanja drugih sistema menadžmenta, kao što je ISO 9001. Poželjno je poznavanje obezbeđenja, ali nije ključno.

Kontaktirajte još danas vašeg SGS stručnjaka, kako biste saznali više o koristima od obuke SGS-a za vodećeg proveravača prema ISO 28000.