Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka predstavlja zahteve sistema upravljanja prema standardu HACCP, infrastrukturu potrebnu za njegovu primenu i proces provere i sertifikacije za HACCP.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • razumete zahteve standarda za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) i njihov tačan odnos sa higijenom u industriji i bezbednošću hrane i proizvoda;
  • razgovarate o sedam najvažnijih načela standarda HACCP za upravljanje rizicima u vezi sa bezbednošću hrane i pića;
  • razvijate i primenjujete HACCP plan;
  • savladate tehnike provere prema standardu HACCP;
  • savladate proces sertifikacije.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Odmah se javite SGS-ovom stručnjaku da biste saznali više o SGS-ovoj obuci o primeni standarda HACCP i proveri u skladu sa njim.