Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka obezbeđuje strategiju menadžmentu poslovanjem sa ciljem pomoći vođama projekta i vlasnicima procesa da steknu znanje i poverenje u menjanje postojećeg stanja.

Tokom ovog kursa naučićete ćete potrebne alate i tehnike za vođenje i realizaciju projekata Lean Six Sigma. Obezbeđujemo iskustvo na projektima i izgrađujemo vaše tehničko znanje da bismo vam pomogli u razvoju veština kvantitativnih i kvalitativnih analiza.

Naša jedinstvena kombinacija teorije i primene pruža vam kurs koji je i praktičan i interaktivan i daje vam realnu priliku za realne rezultate. To postižemo izradom stvarnog projekta poslovanja, koji treba da identifikujete pre početka obuke. Zatim sledi period od približno mesec dana između časova nastave, da bi vam se tada omogućio napredak vašeg projekta.

Ova obuka je pogodna za one koji žele da vode kompleksne projekte poboljšavanja i za menadžere "green belt" kojima treba praktično iskustvo u Lean Six Sigma. Za punu korist od obuke za Six Sigma Green Belt bitno je da projekat bude identifikovan i ispitan.

Takođe će vam biti potreban pristup prenosivom računaru pomoću instaliranih programa Minitab v14, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Kontaktirajte odmah SGS, da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za Six Sigma Green Belt.