Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka daje prilaz strategijama menadžmenta poslovanjem, čiji je cilj da vam pomognu tehnikama za upravljanje i razvoj dinamičnih timova da bi se realizovali Lean Six Sigma projekti.

Obezbeđujemo iskustvo na projektima i takođe izgrađujemo vaše tehničko znanje u veštinama kvantitativnih i kvalitativnih analiza koje se zahtevaju po konceptima Lean Enterprise. Naša jedinstvena kombinacija teorijske i praktične primene daje vam veštine i pouzdanje za završetak oba projekta i razvoj instruktorskih veština u drugim Six Sigma podučavanjima.

Ova obuka je pogodna za one koji žele da vode kompleksne projekte poboljšavanja, gde je potrebna detaljna statistička analiza i zahtevaju se dinamične liderske veštine. Za punu korist od programa obuke za Six Sigma Green Belt bitno je da projekat bude identifikovan i pregledan. Takođe će vam biti potreban pristup prenosivom računaru pomoću instaliranih programa Minitab v14, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Kontaktirajte odmah SGS da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za Six Sigma Black Belt.