Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Namena ove obuke je da učesnicima obezbedi potpuno razumevanje Lean tehnika i kako one smanjuju radno vreme i troškove, uz zadržavanje kvaliteta proizvoda.

Obuka vam obezbeđuje poznavanje i mogućnost delotvornog uvođenja principa, ciljeva i koncepata proizvodnje prema Leanu, kako biste postigli stalna poboljšavanja rada organizacije.

Rukovodeće osoblje i zaposleni na svim nivoima organizacije imaće koristi da znanja proizvodnje po Leanu i radnih filozofija, kao podrške uspehu i praksama smanjivanja troškova.

Po završetku obuke vi ćete:

  • imati temeljno znanje o nameni osnova i menadžmenta prema Leanu i o totalnom menadžmentu kvalitetom,
  • moći da primenite principe, procese i tehnike totalnog menadžmenta toka, razvoja implementacije i kulture
  • moći da primenite principe, procese i tehnike totalnog menadžmenta kvalitetom, razvoja Lean implementacije i kulture.

Kontaktirajte SGS još danas u vezi sa koristima od SGS sertifikovanog Lean eksperta za smanjenje troškova.