Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovi kursevi obuke o funkcionalnoj sigurnosti za mašinske proizvode - Modul M2.

Da bi razvili veštine funkcionalne sigurnosti, znanje i razumevanje modula uvodi učesnike u primenu standarda ISO 13489.

ISO 13489 je zamenio standard EN 954, a definiše i dodatne zahteve. Ovaj modul pokazuje primenu standarda na slikovit način korišćenjem primera sa terena.

Sadržaj:

  • Uvod u ISO 13849
  • Predstavljanje studije slučaja
  • Primena zahteva u studiji slučaja
  • Zahtevi za dokumentaciju

Obuka o funkcionalnoj sigurnosti od poverenja od vodećeg pružaoca kurseva

Iskusni predavači koji su stručnjaci za funkcionalnu sigurnost drže ove kurseve. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Obratite nam se danas da biste saznali više o našoj obuci o funkcionalnoj sigurnosti za sektor mašinstva (Modul M2).