Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovi kursevi obuke o funkcionalnoj sigurnosti za automobilsku industriju - Modul K3, procena i analiza rizika.

Saznajte o razvijanju koncepta funkcionalne sigurnosti od analize rizika do primene. Ovaj raspored za funkcionalnu sigurnost je postavljen tokom razvoja proizvoda, na nivou vozila. Ovaj modul je osmišljen da ispuni zahteve proizvođača vozila, kao i dobavljača koji moraju da znaju kako se definišu bezbednosni ciljevi i kako se izvode zahtevi funkcionalne sigurnosti. Predstavljeno je trenutno tumačenje standarda, o kojem se diskutuje u praktičnim vežbama.

Sadržaj:

  • Zahtevi za definiciju predmeta sa praktičnom vežbom 
  • Učinak analize rizika sa procenom rizika zasnovanom na slikovitom primeru 
  • Zahtevi funkcionalne sigurnosti i razrada primera koncepta funkcionalne sigurnosti

Obuka o funkcionalnoj sigurnosti od poverenja od vodećeg pružaoca kurseva

Iskusni predavači koji su stručnjaci za funkcionalnu sigurnost drže ove kurseve. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o obuci o funkcionalnoj sigurnosti u automobilskoj industriji (Modul K3).