Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka o funkcionalnoj sigurnosti za mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Modul L2, razvoj bezbednosti i ISO 25119.

Nadograđujući se na znanje stečeno u Modulu L1, ovaj modul obuke se fokusirana bezbednosno-orijentisani razvoj električnih i elektronskih funkcija, a u skladu sa standardom ISO 25119.

Na osnovu slikovitog primera, učesnici će istraživati primenu zahteva standarda od koncepta do razvoja hardvera i softvera.

Sadržaj:

  • Zahtevi upravljanja funkcionalnom sigurnošću (FSM)
  • Faza koncepta i zahtevi za primenu
  • Razvoj sistema i zahtevi za primenu
  • Razvoj hardvera i zahtevi za primenu
  • Razvoj softvera i zahtevi za primenu

Obuka o funkcionalnoj sigurnosti od poverenja od vodećeg pružaoca kurseva

Naše kurseve drže iskusni predavači koji su stručnjaci u oblasti funkcionalne sigurnosti. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o obuci o funkcionalnoj sigurnosti za mašine za poljoprivredu i šumarstvo.