Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka o funkcionalnoj sigurnosti za mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Modul L1, ISO 25119 i pregled dokumentacije.

Dajući pregled standarda funkcionalne sigurnosti, ISO 25119 i potrebne dokumentacije, ovaj kurs je osmišljen za ljude koji su novi u oblasti funkcionalne sigurnosti.

ISO 25119 je složen skup standarda i može biti teško shvatljiv za ljude koji su novi u oblasti funkcionalne sigurnosti. Ovaj modul obuke početno uvodi osnove funkcionalne sigurnosti, a zatim objašnjava suštinske principe standarda.

Sadržaj:

  • Uvod u funkcionalnu sigurnost
  • Pregled zahteva standarda ISO 25119
  • Zahtevi za dokumentaciju

Obuka o funkcionalnoj sigurnosti od poverenja od vodećeg pružaoca kurseva

Iskusni predavači koji su stručnjaci za funkcionalnu sigurnost drže ove kurseve. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o obuci o funkcionalnoj sigurnosti za mašine za poljoprivredu i šumarstvo.