Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge obuke za vizuelnu kontrolu koje obavlja SGS NDT centar za obuku – obezbeđuju obuku, ispite i certifikate za vaše osoblje za obavljanje vizuelnih kontrola u skladu sa odgovarajućim standardima.

Kao jednu od osnovnih metoda nerazornog ispitivanja (NDT), vizuelne kontrole mora da obavlja osoblje koje je obučeno i kvalifikovano u skladu sa odgovarajućim standardima. SGS NDT centar za obuku nudi obuku svetske klase za obavljanje vizuelne kontrole, omogućavajući vašem osoblju da obavlja ispitivanja u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge obuke za vizuelnu kontrolu koje obavlja SGS NDT centar za obuku?

SGS NDT centar za obuku može da:

  • osigura da vaše osoblje bude kvalifikovano i certifikovano za obavljanje vizuelnih kontrola u skladu sa odgovarajućim standardima i specifikacijama;
  • obezbedi obuku i ispite za obavljanje vizuelnih kontrola za certifikaciju kadrova za primenu sistema nerazornog ispitivanja (PCN) kako bi se zadovoljili zahtevi međunarodnih standarda kao što su EN ISO 9712, na nivoima jedan, dva i tri; 
  • obezbedi pripremnu obuku za ispite na nivou tri koje obavlja Američko udruženje za nerazorno ispitivanje (ASNT);
  • sprovede obuku, ispite i certifikaciju za SNT-TC-1A u skladu sa pisanom praksom vaše kompanije;
  • prilagodi kurseve specifičnim potrebama vaše kompanije.

Obuka svetske klase za vizuelnu kontrolu koju obavlja SGS NDT centar za obuku

Inovativni SGS NDT centar za obuku u Kini nudi vrhunsku obuku, ispite i certifikaciju za obavljanje vizuelnih kontrola u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima.

SGS NDT centar za obuku poseduje status ovlašćene organizacije za kvalifikovanje (AQB) i status akreditovane organizacije za obuku koje mu je dodelio Britanski institut za nerazorno ispitivanje (BINDT). Kao rezultat toga, ovlašćeni smo da obavljamo obuku i ispite za NDT tehničare u skladu sa PCN sistemom, najvećom shemom certifikacije NDT kadrova u svetu.

Naši kursevi se održavaju u SGS NDT centar za obuku u Šangaju, a možemo ih organizovati i u prostorijama vaše kompanije, bilo gde u svetu.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako usluge obuke za vizuelnu kontrolu koje obavlja SGS NDT centar za obuku mogu da pruže obuku, ispite i certifikate za vaše osoblje u skladu sa odgovarajućim standardima.