Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge obuke za ultrazvučno ispitivanje koje obavlja SGS NDT centar za obuku – obezbeđuju obuku, ispite i certifikate za vaše osoblje za obavljanje ultrazvučnih ispitivanja u skladu sa odgovarajućim standardima.

Da biste dobili rezultate visoke osetljivosti koje omogućava ultrazvučno ispitivanje, osoblje mora da bude obučeno i kvalifikovano u skladu sa odgovarajućim standardima. SGS NDT centar za obuku nudi obuku, ispite i certifikaciju svetske klase za obavljanje ultrazvučnog ispitivanja, omogućavajući vašem osoblju da obavlja ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge obuke za ultrazvučno ispitivanje koje obavlja SGS NDT centar za obuku?

SGS NDT centar za obuku može da:

  • osigura da vaše osoblje bude kvalifikovano i certifikovano za obavljanje ultrazvučnog ispitivanja u skladu sa odgovarajućim standardima i specifikacijama;
  • obezbedi obuku i ispite za obavljanje ultrazvučnih ispitivanja za certifikaciju kadrova za primenu sistema nerazornog ispitivanja (PCN) kako bi se zadovoljili zahtevi međunarodnih standarda kao što su EN ISO 9712, na nivoima jedan, dva i tri; 
  • sprovede obuku, ispite i certifikaciju za SNT-TC-1A u skladu sa pisanom praksom vaše kompanije;
  • prilagodi kurseve specifičnim potrebama vaše kompanije.

Usluge obuke svetske klase za ultrazvučno ispitivanje

Inovativni SGS NDT centar za obuku u Kini nudi vrhunsku obuku i certifikaciju za obavljanje ultrazvučnih ispitivanja u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima.

Pored toga, SGS NDT centar za obuku poseduje status ovlašćene organizacije za kvalifikovanje (AQB) i status akreditovane organizacije za obuku koje mu je dodelio Britanski institut za nerazorno ispitivanje (BINDT). Kao rezultat toga, ovlašćeni smo da obavljamo obuku i ispite za NDT tehničare u skladu sa PCN sistemom – najvećom shemom certifikacije NDT kadrova u svetu.

Naši kursevi se održavaju u SGS NDT centar za obuku u Šangaju, a možemo ih organizovati i u prostorijama vaše kompanije – bilo gde u svetu.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako usluge obuke za obavljanje ultrazvučnog ispitivanja koje obavlja SGS NDT centar za obuku mogu da pruže obuku, ispite i certifikate za vaše osoblje u skladu sa odgovarajućim standardima.