Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge obuke za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta koje obavlja SGS NDT centar za obuku – obezbeđuju obuku, ispite i certifikate za vaše osoblje za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta u skladu sa odgovarajućim standardima.

Kao dragocen metod ultrazvučnog nerazornog (NDT) ispitivanja, ispitivanje vremena difrakcije leta je od suštinskog značaja za detekciju propusta. Kao rezultat toga, osoblje mora da bude obučeno i kvalifikovano za pravilnu primenu ispitivanja vremena difrakcije leta i tumačenje dobijenih rezultata. SGS NDT centar za obuku nudi obuku svetske klase za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta, omogućavajući vašem osoblju da obavlja ispitivanja u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge obuke za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta koje obavlja SGS NDT centar za obuku?

SGS NDT centar za obuku može da:

  • osigura da vaše osoblje bude kvalifikovano i certifikovano za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta u skladu sa odgovarajućim standardima i specifikacijama;
  • obezbedi obuku i ispite za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta za certifikaciju kadrova za primenu sistema nerazornog ispitivanja (PCN) kako bi se zadovoljili zahtevi međunarodnih standarda kao što su EN ISO 9712, na nivoima jedan, dva i tri;
  • sprovede obuku, ispite i certifikaciju za SNT-TC-1A u skladu sa pisanom praksom vaše kompanije;
  • prilagodi kurseve specifičnim potrebama vaše kompanije.

Kandidati koji polažu PCN ispit moraju da poseduju priznati certifikat odgovarajućeg nivoa za obavljanje ultrazvučnog ispitivanja koji izdaje Britanski institut za nerazorno ispitivanje (BINDT).

Obuka svetske klase za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta

Inovativni SGS NDT centar za obuku u Kini nudi vrhunsku obuku, ispite i certifikaciju za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima.

Pored toga, SGS NDT centar za obuku poseduje status ovlašćene organizacije za kvalifikovanje (AQB) i status akreditovane organizacije za obuku koje mu je dodelio Britanski institut za nerazorno ispitivanje (BINDT). Kao rezultat toga, ovlašćeni smo da obavljamo obuku i ispite za NDT tehničare u skladu sa PCN sistemom – najvećom shemom certifikacije NDT kadrova u svetu.

Naši kursevi se održavaju u SGS NDT centar za obuku u Šangaju, a možemo ih organizovati i u prostorijama vaše kompanije – bilo gde u svetu.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako usluge obuke za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta koje obavlja SGS NDT centar za obuku mogu da pruže obuku, ispite i certifikate za vaše osoblje za obavljanje ispitivanja vremena difrakcije leta u skladu sa odgovarajućim standardima.