Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za radiografsko ispitivanje koju obavlja SGS NDT centar za obuku – obuhvata obuku vašeg osoblja, ispite i izdavanje potvrda za obavljanje radiografskog ispitivanja i tumačenje rezultata u skladu sa međunarodnim standardima.

Kako se radi o metodu nerazornog ispitivanja (NDT) radioaktivnih materijala, radiografska ispitivanja moraju da obavljaju kvalifikovani kadrovi. SGS NDT centar za obuku nudi vam obuku, ispite i certifikate svetske klase, omogućavajući vašem osoblju obavljanje radiografskog ispitivanja i tumačenja rezultata u skladu sa međunarodnim standardima.

Zašto bi trebalo da koristite usluge obuke za radiografsko ispitivanje koju obavlja SGS NDT centar za obuku?

SGS NDT centar za obuku može da:

  • obezbedi obuku, ispite i certifikate za vaše osoblje za obavljanje radiografskog ispitivanja i tumačenja rezultata ispitivanja;
  • obezbedi obuku za radiografsko ispitivanje i tumačenje rezultata ispitivanja, kao i ispite za certifikaciju osoblja za sistem nerazornog ispitivanja (PCN) kako bi se zadovoljili zahtevi međunarodnih standarda kao što su EN ISO 9712 na nivoima jedan, dva i tri;
  • sprovede SNT-TC-1A obuku, ispite i certifikaciju u skladu sa pisanom praksom vaše kompanije.

Da bi vaše osoblje moglo da pristupi ispitu iz radiografskog ispitivanja, bilo na nivou jedan, bilo na nivou dva, neophodno je da ono najpre položi ispit iz osnovne radiološke sigurnosti (BRS). Ovaj ispit nije neophodan za ispit iz tumačenja rezultata radiografskog ispitivanja.

Vodeći kursevi za radiografsko ispitivanje koje nudi SGS NDT centar za obuku

Inovativni SGS NDT centar za obuku u Kini pruža najsavremeniju obuku i certifikaciju za radiografsko ispitivanje i tumačenje rezultata ispitivanja u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima.

Pored toga, SGS NDT centar za obuku dobio je status ovlašćenog kvalifikovanog tela (AQB) i status akreditovane organizacije za obuku koje mu je dodelio Britanski institut za nerazorno ispitivanje (BINDT). Kao rezultat toga, SGS NDT centar za obuku je ovlašćen da sprovodi obuku i ispite za NDT tehničare u skladu sa certifikacijom kadrova za sistem nerazornog ispitivanja (PCN) – najveći program za certifikaciju NDT kadrova u svetu.

Naši kursevi se održavaju u SGS NDT centru za obuku u Šangaju, a mogu se održati i u prostorijama vaše firme, bilo gde da se nalazite u svetu.

Saznajte više o tome na koji način SGS NDT centar za obuku može da omogući vašem osoblju da dobije kvalifikacije koje su im potrebne za obavljanje radiografskog ispitivanja i tumačenja rezultata ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima.