Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kursevi za nadzornike zaštite od zračenja koje nudi SGS NDT centar za obuku – specijalizovani kursevi za zaštitu od zračenja za nadzornike zaštite od zračenja.

Nadzornici zaštite od zračenja moraju da prođu visokonaprednu obuku. SGS NDT centar za obuku nudi specijalizovane kurseve za zaštitu od zračenja kako biste osigurali da vaše osoblje za nadzor zaštite od zračenja prođe obuku, ispite i kvalifikacije u skladu sa međunarodnim standardima.

Zašto bi trebalo da izaberete kurseve za nadzornike zaštite od zračenja koje nudi SGS NDT centar za obuku?

Naši kursevi za nadzornike zaštite od zračenja obuhvataju:

 • proveru osnovne radiološke sigurnosti;
 • strukturu normativne dokumentacije i legislative;
 • biološke efekte;
 • zakon o radioaktivnim supstancama;
 • ograničenje doze;
 • regulisanje rada sa zračenjem;
 • ulogu nadzornika zaštite od zračenja i savetnika za zaštitu od zračenja;
 • napredne naučne proračune za radiološku zaštitu;
 • načela i prakse zaštite od zračenja;
 • nadzor nad zračenjem;
 • transport radioaktivnih supstanci;
 • ličnu dozimetriju;
 • postupke u hitnim slučajevima;
 • propise o jonizujućem zračenju (IRR) iz 1993. godine;
 • poznavanje i razumevanje IRR iz 1999. godine.

Kandidati koji žele da polažu ispit za nadzornika zaštite od PCN zračenja (RPS) moraju da poseduju certifikat o osnovnoj radiološkoj sigurnosti (BRS) u trajanju od najmanje devet meseci.

Vodeći kursevi za zaštitu od zračenja koje nudi SGS NDT centar za obuku

Inovativni SGS NDT centar za obuku u Kini pruža najsavremeniju obuku, certifikaciju i kontrolu u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima, kao što su EN ISO 9712 i ASNT.

Pored toga, SGS NDT centar za obuku dobio je status ovlašćenog kvalifikovanog tela (AQB) i status akreditovane organizacije za obuku koje mu je dodelio Britanski institut za nerazorno ispitivanje (BINDT). Kao rezultat toga, SGS NDT centar za obuku je ovlašćen da sprovodi obuku i ispite za NDT tehničare u skladu sa certifikacijom kadrova za sistem nerazornog ispitivanja (PCN) – najveći program za certifikaciju NDT kadrova u svetu.

Naši kursevi se održavaju u SGS NDT centru za obuku u Šangaju, a mogu se održati i u prostorijama vaše firme, bilo gde da se nalazite u svetu.

Obratite nam se već danas kako biste saznali više o kursevima za zaštitu od zračenja za nadzornike zaštite od zračenja koje nudi SGS NDT centar za obuku.