Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za osnovnu radiološku bezbednost SGS NDT centra za obuku – nudi kurseve o radiološkoj bezbednosti i obuku vašeg osoblja za radiološku bezbednost koja je potrebna za dobijanje certifikata o osnovnoj radiološkoj bezbednosti (BRS).

Da bi vaše osoblje moglo da pristupi ispitu iz radiografskog ispitivanja, bilo na nivou jedan, bilo na nivou dva, neophodno je da ono najpre prođe BRS ispit. SGS NDT centar za obuku nudi kurseve o radiološkoj bezbednosti i obuku vašeg osoblja za radiološku bezbednost koja je potrebna vašem osoblju za dobijanje BRS certifikata.

Zašto biste izabrali kurseve o radiološkoj bezbednosti za BRS i obuku za radiološku bezbednost kompanije SGS?

SGS NDT centar za obuku nudi resurse i stručnost svetske klase za obuku, ispitivanje i certifikaciju vašeg osoblja prema međunarodnim standardima. Naš kurs za BRS ispit obuhvata sledeće oblasti:

 • osnovno poznavanje zračenja;
 • radiografska oprema;
 • jedinice zračenja;
 • biološki efekti;
 • ograničenja doze;
 • detekcija i merenje zračenja;
 • zaštita od zračenja;
 • proračuni za zaštitu od zračenja;
 • skladištenje izvora zračenja;
 • transport radioaktivnih supstanci;
 • ovlašćenja i odgovornosti;
 • lokalni propisi i planovi za nepredviđene situacije;
 • lična dozimetrija;
 • normativni dokumenti;
 • poznavanje i razumevanje Propisa o jonizujućem zračenju (IRR) iz 1999. godine.

Vodeći kursevi o radiološkoj bezbednosti i obuka za BRS ispit

Inovativni SGS NDT centar za obuku u Kini pruža najsavremeniju obuku, certifikaciju i kontrolu u skladu sa evropskim, međunarodnim i američkim standardima, kao što su EN ISO 9712 i ASNT.

Pored toga, SGS NDT centar za obuku dobio je status ovlašćenog kvalifikovanog tela (AQB) i status akreditovane organizacije za obuku (ATO) koje mu je dodelio Britanski institut za nerazorno ispitivanje (BINDT). Kao rezultat toga, SGS NDT centar za obuku je ovlašćen da sprovodi obuku i ispite za NDT tehničare u skladu sa certifikacijom kadrova za sistem nerazornog ispitivanja (PCN) – najveći program za certifikaciju NDT kadrova u svetu.

Naši kursevi se održavaju u SGS NDT centru za obuku u Šangaju, a mogu se održati i u prostorijama vaše firme, bilo gde da se nalazite u svetu.

Saznajte više o načinu na koji SGS NDT centar za obuku održava kurseve za radiološku bezbednost i o obuci koja je potrebna vašem osoblju da bi položilo BRS ispit.