Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovi kursevi obuke o funkcionalnoj sigurnosti za mašinske proizvode - Modul M0.

Uvodni kurs o izazovima koje nameće direktiva o opremi i propisi o CE označavanju.

Objavljivanjem nove direktive o opremi, zakonodavci su utvrdili zahteve za funkcionalnu sigurnost za ovu grupu proizvoda. Ovaj modul obuke će pokazati učesnicima praktičan način za primenu direktive o opremi i za kvalifikaciju za CE znak. Mi ćemo pokriti potrebni formalni pristup, kao i pravne posledice koje proističu iz toga.

Sadržaj:

  • Uvod u direktivu o opremi
  • Pravne posledice direktive o opremi
  • Kako dobiti CE znak (pregled)

Obuka o funkcionalnoj sigurnosti od poverenja od vodećeg pružaoca kurseva

Naše kurseve drže stručnjaci za funkcionalnu sigurnost i iskusni predavači. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Obratite nam se danas da biste saznali više o našoj obuci o funkcionalnoj sigurnosti za sektor mašinstva (Modul M0).