Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka o funkcionalnoj sigurnosti za automatizaciju, softver, poluprovodnike - modul A2, od analize rizika do dizajna koncepta.

Plan za dizajn tehnike bezbednosti se utvrđuje tokom faze stvaranja koncepta proizvoda. Ovaj modul je namenjen ljudima koji se bave određivanjem rizika (SIL određivanje) i identifikovanjem zahteva sistema koji proističu iz tog procesa.

Sadržaj:

  • Praktične procedure za analizu rizika uključuju vežbu zasnovanu na slikovitom primeru
  • Raspodela SIL zahteva za mere za smanjivanje rizika
  • Izvođenje zahteva za bezbednost sistema i predstavljanje u primeru
  • Razrada koncepta sistema razmatrajući zahteve izvršenog primera

Obuka o funkcionalnoj sigurnosti od poverenja od vodećeg pružaoca kurseva

Naše kurseve drže stručnjaci za funkcionalnu sigurnost i iskusni predavači. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Obratite nam se danas da biste saznali više o našoj obuci o funkcionalnoj sigurnosti u industrijama automatizacije, softvera i poluprovodnika.