Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka o funkcionalnoj sigurnosti za automatizaciju, softver i poluprovodnike - modul A1, zahtevi standarda IEC 61508.

Ova kurs se bavi svim neophodnim zahtevima novog standarda IEC 61508 (izd. 2). Ključni zahtevi i njihova primena su pokriveni na slikovit način. Modul A1 je kurs za one koji bi hteli da steknu sveobuhvatan pregled svih delova standarda.

Sadržaj:

  • Uvod u funkcionalnu sigurnost
  • Pregled glavnih normativnih zahteva za:
    • Tom 1: Opšti zahtevi
    • Tom 2: Sistem i hardver
    • Tom 3: Zahtevi razvoja sigurnosno orijentisanog softvera

Obuka o funkcionalnoj sigurnosti od poverenja od vodećeg pružaoca kurseva

Iskusni predavači koji su stručnjaci za funkcionalnu sigurnost drže ove kurseve. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Obratite nam se danas da biste saznali više o našoj obuci o funkcionalnoj sigurnosti u industrijama automatizacije, softvera i poluprovodnika.