Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka o funkcionalnoj sigurnosti prema IEC 61508; naučite kako da primenite ovaj standard u industrijskom razvoju bezbednosnih sistema.

IEC 61508 standard za funkcionalnu sigurnost se primenjuje na sve sektore u industriji i pokriva kompletan životni ciklus proizvoda. Njegova primena je teška i zahteva značajno iskustvo u vezi sa konceptima vezanim za bezbednost. Kako bi upravljali procesom, i proizvođači i dobavljači moraju da osiguraju sveobuhvatnu obuku za svoje zaposlene.

Obuka od strane tela akreditovanog  za ispitivanje i inspekciju

Naša obuka za funkcionalnu bezbednost:

  • upoznaje učesnike sa standardom IEC 61508 i njegovim zahtevima;
  • pokazuje ciljanu primenu zahteva kroz istraživanje i proučavanje primera iz realnog života;
  • pruža opseg modula obuke.

Potpuni detalji programa su dostupni u našoj brošuri koju možete preuzeti sa ovog sajta. Obratite pažnju i na povezane veze, koji vas vode do veb-stranica o našoj obuci i do registracije na mreži.

Naši treneri poseduju mnogo godina praktičnog iskustva i upoznaće vas sa centralnim tačkama zahteva standarda u okviru našeg isprobanog modularnog programa obuke i kvalifikacije.

Kontaktirajte nas ukoliko želite dodatne informacije o našoj obuci o standardu IEC 61508 i programima kvalifikacije za profesionalca za industrijsku funkcionalnu sigurnost (IFSP) i stručnjaka za industrijsku funkcionalnu sigurnost (IFSE), kao i o našim seminarima o drugim standardima funkcionalne sigurnosti.