Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Saznajte kako da primenite skup procedura koristeći proces integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u skladu sa regulatornim okvirom.

Ovaj kurs će vas upoznati sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Steći ćete bolje razumevanje za različite sisteme menadžmenta koji su uključeni u standarde i steći poverenje kako da ih efikasno primenite u vašu organizaciju.

Šta ćete naučiti?

Nakon završetka obuke moći ćete da:

  • primenite zajednički skup procedura koristeći integrisani sistem menadžmenta;
  • razumete zahteve sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OH&S) korišćenjem ISO okvira i planiraj-uradi-proveri-deluj PDCA) ciklusa;
  • koristite odgovarajući IMS metod da biste integrisali standarde u vašu organizaciju.

Obuka je namenjena

Svako kome je potrebno znanje iz oblasti integracije sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Informacije o kursu

Trajanje kursa: 45 min
Metodologija predavanja: Online
Akreditacija: SGS

Sertifikacija

Polaznici moraju da završe celokupan kurs i da dobiju prolaznu ocenu od preko 70% tokom konačne procene. Po uspešnom dovršetku, polaznici će moći da preuzmu sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Zašto izabrati ovu obuku o uvodu u integrisane sisteme menadžmenta koju sprovodi SGS?

Kao globalni lider u profesionalnoj obuci, pružamo inovativna rešenja za učenje i razvoj, pokrivajući različite privredne oblasti i delatnosti. Naše kurseve obuke su razvili stručnjaci iz odgovarajućih oblasti tako da pomognu organizacijama i pojedincima da poboljšaju ličnu kompetentnost i veštine - suštinska sredstva koja omogućavaju održivi razvoj poslovanja i konkurentnu prednost.

Pozovite nas još danas da biste saznali kako naša obuka može da podrži vas i vaše poslovanje.