Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Tokom poslednjih godina korporacije širom sveta prepoznale su značaj razmene znanja kao ključa za uspeh. Neformalno i učenje u kompaniji danas se smatra važnim neposlovnim uslugama za mnoge organizacije.

Sertifikacija za ISO 29990 - sistemi menadžmenta usluga učenja, razvijena je kao odgovor na potrebu za generičkim modelom za profesionalne prakse i performanse kvaliteta pružalaca usluga učenja. SGS pruža sveobuhvatnu proveru ISO 29990 prema standardu, sertifikujući svaku fazu primene poredeći sa zahtevima obezbeđivanja kvaliteta za usluge učenja.

ISO 29990:2010 pruža objedinjen standard za pružaoce usluga učenja, uključujući korporacije, obrazovne institucije, i centre za celoživotno učenje širom sveta. Sertifikacija prema standardu obezbeđuje da koncepcija, razvoj i pružanje iskustva učenja koje vi pružate zadovoljavaju zahteve ISO standarda. Provera i sertifikacija takođe vam daju transparentnu analizu vašeg sadašnjeg programa i vredan alat za razvoj delotvornog obučavanja, usmerenog na učenike.

SGS je svetski priznat lider za sertifikaciju i usluge obuke i naše nezavisne provere postavljaju standard izvrsnosti u širokom opsegu delatnosti. Kada se udružite sa SGS-om za vašu sertifikaciju sistema menadžmenta usluga učenja prema ISO 29990, koristićete naše višegodišnje iskustvo u obezbeđivanju usaglašenosti i u pomoći organizacijama tokom razvoja programa kvaliteta obučavanja. Kontaktirajte SGS još danas, kako biste više saznali kako da ugradite principe ISO 29990, da biste pružili vredniju uslugu učenja.