Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka o zahtevima standarda EN 15838 koju pruža kompanija SGS – saznajte više o standardu EN 15838 i koristima koje on može da donese vašem centru za kontakt sa potrošačima (CCC).

Naši stručnjaci mogu da vam pomognu da osmislite i uspostavite sisteme upravljanja vašim CCC-ima u skladu sa zahtevima standarda EN 15838. Ovaj kurs obuke za pozivne centre dopunjava naše usluge sertifikacije u skladu sa standardom EN 15838 i pruža:

  • Opšti pregled standarda EN 15838
  • Operativne i upravljačke politike i procese koji se odnose konkretno na CCC-e

Ovaj jednodnevni kurs za obuku namenjen je pojedincima koji su zainteresovani za ovaj standard, njegove zahteve i oblasti primene. Po uspešnom završetku kursa polaznici dobijaju sertifikat o učešću.

Zašto treba da izaberete obuku o zahtevima standarda EN 15838 koju pruža kompanija SGS?

Naše kurseve drže predavači koji su stručnjaci za CCC i standard EN 15838 i iskusni obučavaoci. Vaše znanje i veštine razviće se kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte kompaniju SGS još danas da biste saznali više o obuci o zahtevima standarda EN 15838 koju pruža kompanija SGS.