Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za vodeće proveravače sistema upravljanja kvalitetom u centrima za kontakt sa potrošačima (CCC) koju pruža kompanija SGS – razvijte veštine i znanje za sprovođenje provere usaglašenosti sa standardom EN 15838.

Naš kurs za obuku je osmišljen tako da vam pomogne da razvijete potrebne veštine i znanje potrebne za sprovođenje provera sistema upravljanja CCC-ima u skladu sa zahtevima standarda EN 15838. Principi standarda EN 15838 utvrđuju jasan sistem upravljanja za proveru, ispitivanje i neprekidno poboljšavanje sistema.

Namenjen aktivnim vodećim proveravačima sistema ISO 9001 i/ili ISO 27001, ovaj kurs se drži na engleskom jeziku, pa polaznici moraju dobro vladati ovim jezikom i sa lakoćom raditi sa dokumentima na ovom jeziku.

Ovaj trodnevni kurs se završava ispitima. Po uspešnom polaganju ovih ispita, polaznici dobijaju sertifikat vodećeg proveravača od kompanije SGS kao ovlašćenog tela za sertifikaciju.

Zašto treba da izaberete obuku za vodeće proveravače sistema upravljanja kvalitetom u CCC-ima koju pruža kompanija SGS?

Naše kurseve drže predavači koji su stručnjaci za CCC i standard EN 15838 i iskusni obučavaoci. Vaše znanje i veštine razviće se kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte kompaniju SGS još danas da biste saznali više o našoj obuci za vodeće proveravače sistema upravljanja kvalitetom u CCC-ima u skladu sa standardom EN 15838.