Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za interne proveravače sistema upravljanja kvalitetom u centrima za kontakt sa potrošačima (CCC) u skladu sa standardom EN 15838 koju pruža kompanija SGS – razvijte veštine za sprovođenje interne provere za verifikaciju usaglašenosti sa standardom EN 15838.

Naš kurs za obuku je osmišljen tako da vam pomogne da razvijete veštine koje su vam potrebne da biste procenili usaglašenost i delotvornost primene procesa, pripremili izveštaj o tome i doprineli neprekidnom ravoju sistema upravljanja CCC-om zasnovanom na standardu EN 15838.

Osmišljena za pojedince koji će postati interni proveravači sistema CCC-a, ova obuka će vas na praktičan način pripremiti za sprovođenje delotvornih internih provera. Ovaj dvodnevni kurs se završava ispitima. Po uspešnom polaganju ovih ispita, polaznici dobijaju sertifikat internog proveravača od kompanije SGS kao ovlašćenog tela za sertifikaciju.

Zašto treba da izaberete obuku za interne proveravače sistema upravljanja kvalitetom u CCC-ima koju pruža kompanija SGS?

Naše kurseve drže predavači koji su stručnjaci za CCC i standard EN 15838 i iskusni obučavaoci. Vaše znanje i veštine razviće se kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte kompaniju SGS još danas da biste saznali više o našoj obuci za interne proveravače sistema upravljanja kvalitetom u CCC-ima u skladu sa standardom EN 15838.