Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Steknite znanje i veštine za obavljanje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) uz kurs obuke za internog proveravača za FSSC 22000 v5 koji vodi SGS.

FSSC 22000 v5 obezbeđuje kompletan pristup proveravanju i sertifikaciji bezbednosni hrane koji obezbeđuje priliku za integraciju sa drugim sistemima menadžmenta, kao što su sistemi menadžmenta kvalitetom.

Pošto smo FSSC licencirana organizacija za obuku, ovaj Face to Face trening je odobrio FSSC 22000. On vam obezbeđuje znanje i veštine potrebne za obavljanje interne provere dela FSMS prema FSSC 22000 v5 i ISO 22000:2018, u skladu sa ISO 19011:2018 i ISO/TS 22002-1:2009, kako je primenjivo. SGS takođe nudi ovaj kurs kao eLearning, koji nije odobren od FSSC 22000.

Kriterijumi kursa

Ova obuka će vam omogućiti da:

 • razumete strukturu FSSC v5 i ulogu internih provera u održavanju i poboljšanju standarda iz oblasti bezbednosti hrane:
 • objasnite programe preduslova (PRP-ove) i dodatne zahteve FSSC v5;
 • priznate FSMS model zasnovan na procesu za ISO 22000, u vezi sa ciklusom planiraj-uradi-proveri-deluj, kao i ulogu internih provera u održavanju i poboljšanju FSMS;
 • planirate, sprovodite, izveštavate i naknadno proveravate internu proveru kao deo FSMS-a zasnovanog na standardu FSSC V5, IDO 22000 i u skladu sa ISO 19011.

Moraćete da pokažete prihvatljiv učinak u ovim oblastima kako biste uspešno dovršili obuku.

Sertifikacija obuke

Polaznici koji su pohađali celokupno trajanje kursa će dobiti „Sertifikat o pohađanju“. Polaznici koji su pohađali verziju kursa putem e-učenja, moraće da dovrše celokupan kurs i dobiju prolaznu ocenu od 60% ili više tokom konačne procene. Po uspešnom dovršetku, polaznici će moći da preuzmu sertifikat o uspešno završenoj obuci

Prethodno znanje

Pre započinjanja kursa, od polaznika se očekuje da poseduju sledeće prethodno znanje:

 • ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj (PDCA);
 • koncepata menadžmenta bezbednošću hrane, uključujući HACCP, analizu opasnosti, procenu i upravljanje opasnostima i rizicima, kao i o odnosu između menadžmenta bezbednošću hrane, zadovoljstva klijenata i zahteva za bezbednost hrane klijenata;
 • uobičajeno korišćenih termina i definicija za menadžment bezbednošću hrane, kako su navedene u ISO 22000 i FSSC v5;
 • zahteve FSSC V5 i ISO 22000 koji se mogu steći dovršavanjem osnovnog kursa obuke ili ekvivalentnog.

Sadržaj kursa

Ovaj kurs obuhvata:

 • uvod u FSSC 22000 v5;
 • FSMSs;
 • definiciju, tipove i principe provere;
 • uloge i odgovornosti proveravača;
 • proces provere;
 • priprema za internu proveru;
 • sprovođenje provere;
 • pregled provere.

Verzija kursa u vidu e-učenja se sastoji od dva zasebna modula: Uvod u FSSC v5 (FSSC odobren) i FSSC v5 interni proveravač (SGS odobren). Osmišljen je za iskusne profesionalce u oblasti bezbednosti hrane sa razumevanjem pristupa sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Detalji kursa

Trajanje kursa: 2 dana ili 105 minuta
Metodologija predavanja: licem u lice ili putem e-učenja
Akreditacija: FSSC 22000 ili SGS

Pouzdan uvodni kurs obuke za FSSC 22000 v5 internog proveravača lidera u svetu u oblasti korporativne obuke

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, pružamo vam nenadmašno iskustvo i globalnu mrežu kvalifikovanih profesionalaca za društvenu odgovornost sa velikom stručnošću u najnovijim praksama. SGS akademija je prisutna u preko 45 zemalja i obučava preko 200.000 stručnjaka širom sveta.

Da biste saznali više o našem kursu obuke za internog proveravača prema FSSC 22000 v5 ili da biste rezervisali obuku, obratite nam se još danas.