Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za interne proveravače sistema upravljanja energijom u skladu sa standardom ISO 50001 koju pruža kompanija SGS omogućava vašim zaposlenima da razumeju zahteve standarda ISO 50001 i da obave interne provere sistema upravljanja energijom (EnMS) u vašoj organizaciji u skladu sa njima.

Povećanje energetske efikasnosti organizacija je ključno za rešavanje problema globalnog zagrevanja, energetske sigurnosti i trošenja fosilnih goriva. Pored toga, potrošači danas očekuju da se organizacije odgovorno odnose prema životnoj sredini i da pokažu svoju energetsku efikasnost. Možemo vam pomoći da zadovoljite ova očekivanja pružajući vašim zaposlenima znanje i veštine potrebne za primenu delotvornih sistema za upravljanje energijom i životnom sredinom.

Zašto treba da izaberete obuku za interne proveravače sistema upravljanja energijom u skladu sa standardom ISO 50001 koju pruža kompanija SGS?

Po završetku ovog kursa, polaznici će moći da:

  • opišu svrhu EnMS
  • objasne principe, procese i tehnike korišćene za procenu i upravljanje rizikom, uključujući i njihov značaj za proveravače EMS
  • objasne svrhu, sadržaj i međusobnu vezu standarda ISO 50001 i zakonodavnog okvira relevatnog za konkretan EnMS
  • preuzmu ulogu internog proveravača koji planira, sprovodi, podnosi izveštaj i naknadno prati proveru u skladu sa standardom ISO 19011 i tumačenjem zahteva standarda ISO 50001

Ovaj kurs je relevantan za vas ako ste iskusan proveravač sistema upravljanja i razumete principe i koncepte koji leže u osnovi upravljanja energijom i/ili ste profesionalac koji želi da razume veštine koje su potrebne za obavljanje provera u skladu sa standardom ISO 50001. 

Da biste saznali više o našoj obuci za interne proveravače sistema upravljanja energijom u skladu sa standardom ISO 50001, kontaktirajte nas još danas.